Jaki rodzaj węgla wybrać do palenia w piecu

Wydajność pieca węglowego zależy w dużej mierze od tego jaki stosujemy materiał opałowy. Tak więc należy zwrócić uwagę na to jakim węglem zamierzamy palić w piecu, ponieważ jakość węgla przekłada się na wydajność cieplną naszego pieca. Węgiel i ekogroszek to opał, który zapewni komfort cieplny za niską cenę.

 

Zalety palenia węglem:

Węgiel kamienny od lat jest podstawowym źródłem ciepła w wielu domach, ponieważ w porównaniu z innymi materiałami opałowymi jego głównymi zaletami jest dostępność i stosunkowo niska cena. Brak stabilności na rynku paliw energetycznych, wysokie ceny gazu ziemnego i oleju opałowego oraz energii elektrycznej sprawiają, że węgiel kamienny, który jest rodzimym złożem, wydaje się być najlepszym i pewnym rozwiązaniem.

Ekonomiczna strona palenia węglem:

Aby wyliczyć koszt ogrzewania budynku węglem należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj i sprawność instalacji grzewczej oraz jakość węgla. Decydując się na ogrzewanie węglowe, należy pamiętać, że osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Nowoczesne automatyczne piece węglowe, w których wykorzystamy opał dobrej jakości, mogą osiągać sprawność spalania nawet do 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem paliwa jest najniższy.

Dlaczego warto wybrać węgiel wysokiej jakości:

Zanim kupimy węgiel musimy sprawdzić jego rodzaj i pochodzenie, ponieważ wartość energetyczna węgla, nazywana jego wartością opałową, jest różna. Zależy chociażby od kopalni, w której jest wydobywany, czy sortymentu; im mniejsze ziarna, tym mniejsza wartość opałowa. Tak więc warto zawczasu zapoznać się z rodzajem węgla, gdyż stosując węgiel sprawdzony pod względem jakościowym, możemy być pewni, że zapewni nam to niższe roczne koszty ogrzewania budynku, a dodatkowo ograniczamy emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Należy także pamiętać o tym, że obecnie produkuje się wiele różnych typów pieców węglowych, do których paliwo powinno być dobierane zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej urządzenia. W dokumentacji tej znajdują się informacje dotyczące rodzaju i parametrów jakościowych paliwa zalecanego do konkretnego modelu kotła. Kupując węgiel, nie można zdać się wyłącznie na jego nazwę i zapewnienia sprzedawcy co do jakości danego paliwa, koniecznie trzeba sprawdzić jego parametry.

Oprócz paliwa zalecanego przez producenta, dla którego zostały określone parametry kotła tj. moc i sprawność, zwykle dopuszczalne jest spalanie w kotle innych paliw np. drewna. Jednak kocioł opalany innym paliwem, najprawdopodobniej nie będzie pracował równie wydajnie, ponieważ jego moc i sprawność będą mniejsze od znamionowych.

 

Rodzaje węgla

Węgiel dzieli się na:

1. Typ-o typie węgla energetycznego decyduje jego zawartość części lotnych, zdolność spiekania i ciepło spalania. Do kotłów w domach jednorodzinnych stosuje się węgiel typu od 31 do 33.

2. Klasa – klasa węgla zależy od wartości opałowej i zawartości popiołu. Oznacza się ją dwoma cyframi, na przykład 25/7, gdzie 25 określa najniższą wartość opałową wyrażoną w MJ/kg, 7 – najwyższą zawartość popiołu w procentach. Im wyższa wartość opałowa węgla, tym więcej ciepła uzyskamy.

3. Sortyment –węgiel został podzielony na cztery grupy zależnie od wielkości ziarna. Rozróżnia się następujące sortymenty węgla:

  • grube– wielkość ziaren powyżej 25 mm
  • średnie – wielkość ziaren 8-31,5 mm
  • drobne – wielkość ziaren do 50 mm
  • miałowe – wielkość ziaren do 31,5 mm
  • mułowe – wielkość ziaren do 1 mm

Do grubego sortymentu węgla zalicza się -kęsy, kostkę, orzech, natomiast do średniego sortymentu – groszek.

Najpopularniejszymi sortymentami węgla kamiennego przeznaczonymi do spalania w kotłach małej mocy są: orzech, groszek i miał. W ostatnich latach na rynku węglowym popularność zyskał tak zwany ekogroszek, czyli węgiel kamienny o wielkości ziaren od 5 do 25 mm o niskiej zawartości siarki (do 1%) i popiołu (do 10%). Niska zawartość siarki sprawia, że spaliny powstające podczas spalania ekogroszku zawierają mniej dwutlenku siarki. Oprócz korzyści dla środowiska wynika z tego także wydłużenie żywotności elementów kotła i komina, które korodują pod wpływem kwasów siarkowego i siarkawego powstających w wyniku reakcji siarki z parą wodną. Ekogroszek  sprzedawany jest w workach foliowych. Dzięki takiemu opakowaniu przechowywane paliwo ma niską zawartość popiołu i wilgoci, co przekłada się na większą wydajność paliwa. Ekogroszek sprzedawany jest pod różnymi nazwami handlowymi.

4. Gatunek – biorąc pod uwagę jego klasę i sortyment węgiel podzielono na cztery gatunki. Im niższa klasa i mniejsze uziarnienie, tym gorszy gatunek węgla.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *